Betingelser

HANDELS-, ABONNEMENTS- og LEVERINGSBETINGELSER – samt KLAGEADGANG
Produkter og tjenester udbydes af Sophie Hovdekorp, Skolevej 4 1.th. 7620 Lemvig, CVR-nr. 27832237.

KONTAKT
Kontakt os på sophie@hovdekorp.dk.
Telefon: 28286732

LEVERING:
Levering vil hvis ikke andet er aftalt påbegyndes, når det aftalte beløb er indbetalt.
Ved større opgaver/leverancer aftales evt. betalingsplaner på forhånd.

Evt. Digitale Produkter solgt direkte fra dette site leveres oftest i løbet af få minutter digitalt via e-mail, og kan købes gennem paypal (hvor du kan anvende VISA, Mastercard og American Express) eller ved indbetaling via netbank til det på produktet opgivne kontonummer. I helt særlige tilfælde kan der normalt gå op til fem hverdage for levering af digitale produkter.

PRISER & GEBYRER
Der er ingen betalingsgebyrer ved betaling gennem Paypal eller overførsel til bankkonto via netbank.

Alle priser er angivet i danske kroner inklusiv moms, medmindre andet er angivet ved det enkelte produkt.

BETALING
10 dage netto fra fakturadato.

WORKSHOPS, TELEKLASSER, KURSER & EVENTS:
Deltagere på åben workshop.
Ved afbud mindre end 1 måned til afholdelse af kurser eller events kræves 50 % i gebyr. Ved afbud mindre end 14 dage til afholdelse gives der ingen refusion. Dog er du er altid velkommen til at overdrage din plads til en anden eller komme på venteliste til næste hold.

Booking af workshop.
Efter indgået aftale vil der ved evt. afbud af arrangement fra kundens side, betales stadig fuldt beløb og arrangement gennemføres på en anden dato indenfor rimelig tid (12 mdr.)
Ved aflysning fra vores side returneres evt. indbetalte beløb fuldt ud, hvis ikke aftale om ny dato kan indgås.

RETTIGHEDER:
Alle rettigheder til workshops, kurser, events og digitale produkter tilhører Sophie Hovdekorp. Ved køb opnås licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt.

Vedr. digitale produkter: Ethvert produkt er personligt og du må derfor ikke sælge, udlåne, give det købte væk eller på anden måde distribuere produktet uden forudgående skriftlig aftale med Sophie Hovdekorp.

RETURRET
Der er ikke returret på et produkt udviklet efter aftalte specifikationer.
Der er ikke returret på deltagelse på fysiske eller digitale workshops.

eBøger, videoer og lign. produkter på sitet er digitale produkter.
Digitale produkter til download og streaming betragtes som forbrugt allerede ved download eller login. Derfor bortfalder fortrydelsesret ved første download/login. Fortrydelsesretten opretholdes dog i 14 dage fra købet, såfremt produktet eller dele heraf ikke i nogen form er hentet ned via udsendte links.

ABONNEMENTER:
For evt. abonnementer gælder at abonnementsprisen, som oplyst på produktsiden, automatisk bliver trukket for hver abonnementperiode. Kvittering for det automatiske træk tilsendes per email via paypal.

For abonnementer: Hvis ønsket fremsendes også en særskilt faktura.

OPSIGELSE:
Du kan når som helst opsige et abonnement ved at skrive til sophie@hovdekorp.dk
Du kan også selv opsige abonnementet direkte gennem din egen paypalkonto.

Opsigelsen er øjeblikkelig og efter opsigelsen vil der ikke blive faktureret eller trukket yderligere. Allerede evt. udstedte fakturaer skal dog stadig betales med mindre andet er udtrykkeligt aftalt.

KORTTYPER:
What To Wearable tager imod betalinger via Paypal, hvor du kan betale med Mastercard og Visa m.m.
Alle bøger – e-bøger og fysiske bøger – sælges gennem itogleg.dk efter gældende betingelser.

For foredrag/workshops betales fortrinsvis via netbank på konto i Danske Bank jvf. faktura eller EAN.

KLAGEADGANG

Forespørgsler på evt. mangler eller mulige misforståelser kontakt altid som første mulighed Sophie Hovdekorp på mail: sophie@hovdekorp.dk eller telefon: 28286732.

Yderligere oplysning om klagemuligheder

For danske købere:
En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

For købere i et andet EU-land:
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her -http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse sophie@hovdekorp.dk.