Workshop til skoler - Sæt strøm til de kreative fag

Teknologiforståelse gennem håndens praktiske projekter i de kreative fag

Kreativ med kredsløb i skolens kreative fag.

3 (+ 2) eftermiddage med "hands-on" leg med elektronik for undervisere og pædagoger i de kreative fag.

Deltagerne arbejder med projekter, der kan tages direkte med ud i undervisningen på skolens forskellige klassetrin med materialer til eleverne og vejledninger til underviseren.

Med et elektrisk kredsløb bestående af batteri, LED og en række afbrydere, bliver fag som billedkunst og håndværk og design udvidet med mange muligheder for at kombinere kendte teknikker og traditioner med teknologi - og gøre sig gældende i et stærkt samarbejde med natur og teknologi, sprogfag, matematik m.m.

Vi syr med ledende tråd og bruger ledende tape i stof og papir. Vi leger yderligere med forskellige andre materialer og design af projekter. Deltagerne lærer at forstå og lave basale kredsløb - serielle og parallelle - med og uden afbrydere - i små overskuelige projekter. Inspiration og eksempler kan afprøves i forløb i forskellige klasser med meget varierede materialer og teknikker.

I 3 grundlæggende workshops arbejdes helt basalt med kredsløb i forskellige materialer og projekter.

Forløbet kan udvides med også at arbejde med kodning af Micro:bit i lignende projekter og samme materialer med ekstra 2 workshops.
Se mere nedenfor.

Hver workshop varer 2 klokketimer

De enkelte workshops

workshop 1: papir og tape
Papir er et herligt materiale at starte med, når du vil lege med strøm i forskellige projekter og rummer virkelig mange muligheder for at arbejde med bogmærker, interaktive kort og plancher, dukkehuse og meget andet.
Vi starter selvfølgelig med meget simple projekter, der kan hjælpe med at forstå et kredsløb og kan derefter udvide kompleksiteten alt efter klassetrin. Deltagerne lærer at "designe" et kredsløb, teste et kredsløb og får mulighed for at arbejde med forskellige typer af ledende tape.

workshop 2: tekstil og tråd
Tekstiler rummer sammen med ledende tråd (eller tape) virkelig mange muligheder for at lave "wearables" - elektronik, du kan have på dig. Denne gang lærer deltagerne at sy et kredsløb og at tænke små kredsløb ind i fagets projekter - f.eks. mulepose, armbånd m.m. og teknikker som broderi, sy, vævning, m.m. fra mellemtrinnet og op. Igen starter vi med enkle overskuelige projekter og deltagerne introduceres for flere komponenter til at gøre kredsløb interaktive.

workshop 3: hårde materialer
Træ og akryl og en lang række andre materialer f.eks. fra genbrugscontaineren rummer fine muligheder for at lege med elektronik. Deltagerne designer og laver denne gang små lamper. Med 3D printer kan der laves egne batteriholdere og smykker. Vi udvider med flere komponenter og beregning af modstande m.m.

workshop 4: introduktion til programmering
Det basale forløb kan udvides med 2 workshops, hvor denne første lærer deltagerne at programmere en Micro:bit. Igen tager vi udgangspunkt i et konkret hands-on projekt. For at få alle med, reserveres den første time af workshoppen på at lære grundlæggende programmering af en Micro:bit. Har alle deltagere den grundlæggende erfaring, springer vi direkte ud i dagens projekt, hvor deltagerne designer og tænker et produkt med udgangspunkt i de tre områder: papir, tekstil, hårde materialer.  Fokus er på at lære at programmere og sætte Micro:bitten ind i relevante sammenhænge. Eksempler på projekter kan være den interaktive planche,en vejrstation, interaktive kunstinstallationer eller noget helt andet. Der arbejdes videre på projektet på næste workshop.

workshop 5: ud af Micro:bitten
Fokus er denne gang på at udvide med forskellige ting, der kan styres af en Micro:bit i et projekt. Det kan være lyset i tasken, der forandres ved bevægelse, registrering af vind i et anemomenter, en pumpe i et springvand.... Vi arbejder i dag med at få forbindelser på plads mellem Micro:bits og komponenter. Vi leger med valg af forskellige tilgange til at arbejde med kredsløb med Micro:bit.

 

Praktiske detaljer

Tidspunkter, sted og deltagere

Afholdelse, sted og antal deltagere aftales når workshoprækken bookes.
Der lægges op til at workshops kan gennemføres f.eks. om eftermiddagen fra kl. 15:30, men det vil også være muligt at booke til andre tidsrum.

Workshops afholdes så vidt muligt ude på en eller flere skoler i eller tæt på faglokaler, så deltagerne kan inspireres af forhåndenværende materialer, der i forvejen anvendes til elevprojekter.

Hjemmearbejde! Til hver workshop får deltagerne en opgave, der skal udføres i tidsrummet indtil næste workshop.

Der er et loft på 15 deltagere på workshop-rækken og det anbefales at deltagere gennemfører alle 3 (evt. 5) workshops, så de kan få tid til at dykke ned i emnet også mellem workshops.

For at få så meget synergi som muligt anbefales skoler at gå sammen om at booke workshoprækken, så holdet kan fyldes op og give erfaringsdeling på tværs af skoler og kreative fag.

Tidsrum mellem de enkelte workshops aftales ved booking, hvor datoerne lægges fast.

Materialer til workshops

Hver deltager får en lille startpakke med LED til brug på workshops og til tekstildagen også eksempler på en sybar afbryder og batteriholdere. Herudover er vil der være materialer til forbrug undervejs, som f.eks. kobbertape og tråd, filt, LED m.m.

Materialer til elevforløb ude på skolen

Deltagende skoler bør investere i en mindre basislager af ledende materialer og elektronik, der anvendes i forløb med elever.

kobbertape
ledende stoftape
ledende tråd
LED
synåle med store øjne
krokodillenæb

Desuden kan skolerne med fordel indkøbe bøgerne: "Sæt strøm til de kreative fag".
Bestilles også workshops 4 og 5 anbefales også indkøb af bogen "Digibling - lær at programmere med e-tekstiler".

For udvidelse med Micro:bit workshops anbefales også en række komponenter og grej såsom neopixels, servomotorer, m.m. til brug sammen med Micro:bit.

Priser

3 workshops: i alt 15.000,- kr (ekskl. moms)
(ca. 1000,- kr, pr deltager for 3 eftermiddage ved 15 deltagere)

5 workshops: 25.000,- kr (ekskl. moms)
(ca. 1665,- kr, pr deltager for 5 eftermiddage ved 15 deltagere)

Ønskes i stedet en enkelt workshop med et helt specifikt emne som f.eks. julepynt med LED med flere eller færre deltagere, samt evt. facilitering af elevundervisning, kontakt mig for pris og forslag til tidsforbrug.

Bliv en del af et fællesskab

På workshops sidder man i et fællesskab og lærer sammen med og af andre. Nogen er bedre til at tråde nålen, andre får hurtigere fat på det med afbrydere.

I forbindelse med kurset får deltagerne en invitation til en lukket gruppe på facebook, hvor de kan sparre med både mig (Sophie) og med andre medlemmer, så alle kan inspirere hinanden med forskellige tiltag og forløb. Gruppen er et af de tiltag, der skal være med til at sikre at deltagerne aktivt får brugt det de lærer på kurset ude i klasserne. Jeg bruger gruppen til løbende at give inspiration til at prøve ting af ude i forløb på skolen.

Book workshoprækken

Kontakt mig for booking af workshop-rækken.

Mail: sophie@whattowearable.com

Telefon: 28286732