Workshops for skoler og gymnasier

Kreativ med kredsløb - 3 timers introduktion

Få inspiration til at bruge LED, batterier, ledende tråd i mange af de projekter eleverne laver i traditionelle forløb i enten håndværk og design eller billedkunst. At forstå og arbejde med et elkredsløb i praktiske projekter, giver helt nye vinkler til både at forstå et elkredsløb og at give et kreativt projekt som f.eks. en mulepose eller et julekort nogle nye fantastiske finesser.

Søg teknologipagten om støtte til enten en introduktion for lærere og pædagoger eller til forløb i skolens klasser.

Form og indhold kan variere; så tag kontakt for en snak om muligheder i jeres områder. Send en mail: sophie@hovdekorp.dk eller ring på 28286732.

Micro:bit i de kreative fag - 3 timers introduktion

Få inspiration til at bruge micro:bit i både billedkunst og håndværk og design. Få ideer til, hvordan micro:bit og andre micro-controllere kan tilføre håndarbejder helt nye dimensioner med eksempler og praktiske øvelser. Micro:bitten kan også tilføre billedkunst nye ideer og vinkler på at arbejde med kunst og udtryk.

Søg teknologipagten om støtte til enten en introduktion for lærere og pædagoger eller til forløb i skolens klasser.

Form og indhold kan variere; så tag kontakt for en snak om muligheder i jeres områder. Send en mail: sophie@hovdekorp.dk eller ring på 28286732.

Bøger

Sæt strøm til de kreative fag:

 

Digibling - lær at programmere med etekstiler

 

Evt. kan det kombineres med at jeg kommer med ud på de enkelte skoler og tager undervisningen og deltagerne fra workshoppen får ro til at observere og deltage i et omfang, der støtter dem til at køre egne forløb i et samarbejde mellem naturfag og de kreative fag.

Form og indhold kan variere; så tag kontakt for en snak om muligheder i jeres områder. Send en mail: sophie@hovdekorp.dk eller ring på 28286732.

Workshops for skoler og gymnasier.

For at skabe synergi kan det være en god ide at skolerne i en kommune går sammen om en eller flere workshops eller et forløb, hvor undervisere og pædagoger fra skoler og gymnasier deltager og skaber et fællesskab, der efterfølgende kan støtte og ideudvikle.

Lad gerne både lærere i naturfag og de kreative fag deltage sammen og se mulighederne i et samarbejde om f.eks. arbejde og leg med elektronik, hvor elever kan få flere perspektiver på anvendelse af elektronik og det forhold vi har til elektronik på os og i lommen.

Workshops vil give muligheder for at prøve en række praktiske øvelser med at skabe produkter og der vil være tid til at udarbejde hovedlinjerne til et eller flere konkrete forløb på de enkelte trin. Med elektronik i kreative produkter kombinerer vi den læring, der sker i de naturfaglige fag og konkret praktisk viden om anvendelse af samme elektronik i elevernes egne produkter. Samtidig kan vi skabe grundlaget for en langt større forståelse for virkemåder og funktioner i mange af de digitale enheder vi bærer på os i dag.

Det starter dog altid ved underviserne, der skal kunne se og forstå mulighederne for undervisning. Derfor er en workshop altid meget praktisk og orienteret mod at bruge øvelser, der direkte kan gennemføres i egen undervisning efterfølgende.

Evt. kan det kombineres med at jeg kommer med ud på de enkelte skoler og tager undervisningen og deltagerne fra workshoppen får ro til at observere og deltage i et omfang, der støtter dem til at køre egne forløb i et samarbejde mellem naturfag og de kreative fag.

Form og indhold kan variere; så tag kontakt for en snak om muligheder i jeres områder. Send en mail: sophie@hovdekorp.dk eller ring på 28286732.

GULDASTRONAUT

Sammen med Guldastronaut kommer vi ud med endnu flere eksempler på hvordan teknologier kan tilføre undervisning nye dimensioner og muligheder.

Se mere om undervisningstilbud på Guldastronaut her:

http://guldastronaut.dk/undervisningstilbud/